​10/28/2023 Pajaro ATA shoot results

Type your paragraph here.

Shoot results for Pajaro Sept. 16 th 2023  ATA shoot.

​2023 PAJARO GUN CLUB ATA TRAP SHOOTS